لیست قیمت سپیدار - سیستم های اصلی شامل 10% تخفیف می باشد - خرید بسته کامل شامل 10% تخفیف است.

  واحد پول :
  نامتوضیحاتانتخابقیمتجمع کل
  سیستم ها
  سیستم اصلی
  1.300.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.150.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  1.700.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.350.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.350.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.350.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.100.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.350.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  3.500.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  2.350.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  4.500.000 تومان 0 تومان
  جمع قیمت این بخش "سیستم ها" : 0 تومان
  زیر سیستم ها
  زیر سیستم
  900.000 تومان 0 تومان
  زیرسیستم
  800.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم
  1.500.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم
  1.400.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم
  300.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم
  800.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم
  700.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم
  350.000 تومان 0 تومان
  جمع قیمت این بخش "زیر سیستم ها" : 0 تومان
  امکانات جانبی
  امکانات جانبی
  - + 600.000 تومان 0 تومان
  امکانات جانبی
  - + 500.000 تومان 0 تومان
  امکانات جانبی
  - + 600.000 تومان 0 تومان
  جمع قیمت این بخش "امکانات جانبی" : 0 تومان
  جمع کل : 0 تومان


              

  توضیحات

  توجه: به مبلغ جمع کل در جداول ۹% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است کلیه مبالغ به "تومان" می باشند.

  خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن برای نرم افزارهای مالی سپیدار 400.000 تومان  و نرم افزارهای فروشگاهی دشت همکاران سیستم 150.000 تومان است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.

  خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن برای نرم افزارهای مالی سپیدار 200.000 تومان  و نرم افزارهای فروشگاهی دشت همکاران سیستم 100.000 تومان  است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.

  خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت 100.000 تومان است.

  شعبه1: خیابان گاندی - کوچه سوم - پلاک 30 واحد 6
  کد پستی : 1517615115 | تلفن : 88883350 | همراه 09126200930


  شعبه2: جمهوری- بین چهارراه دانشگاه و ابوریحان-پلاک 1120 - برج آهنگ -طبقه اول-واحد 24
  کد پستی : 1316783551 | تلفن : 66967381