لیست قیمت دشت

  واحد پول :
  نامتوضیحاتانتخابقیمتجمع کل
  سیستم
  سیستم اصلی
  610.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  690.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  660.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  910.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  710.000 تومان 0 تومان
  سیستم اصلی
  730.000 تومان 0 تومان
  جمع قیمت این بخش "سیستم" : 0 تومان
  زیر سیستم ها
  توضیحات
  0 تومان 0 تومان
  زیر سیستم عمومی
  200.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم عمومی
  35.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم عمومی
  20.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم عمومی
  40.000 تومان 0 تومان
  توضیحات
  0 تومان 0 تومان
  زیر سیستم طلا فروشی
  200.000 تومان 0 تومان
  زیر سیستم طلا فروشی
  35.000 تومان 0 تومان
  توضیحات
  0 تومان 0 تومان
  زیر سیستم املاک
  200.000 تومان 0 تومان
  جمع قیمت این بخش "زیر سیستم ها" : 0 تومان
  جمع کل : 0 تومان


              

  توضیحات

  توجه: به مبلغ جمع کل در جداول ۹% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است کلیه مبالغ به "تومان" می باشند.

  خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن برای نرم افزارهای مالی سپیدار 400.000 تومان  و نرم افزارهای فروشگاهی دشت همکاران سیستم 150.000 تومان است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.

  خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن برای نرم افزارهای مالی سپیدار 200.000 تومان  و نرم افزارهای فروشگاهی دشت همکاران سیستم 100.000 تومان  است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.

  خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت 100.000 تومان است.

  شعبه1: خیابان گاندی - کوچه سوم - پلاک 30 واحد 6
  کد پستی : 1517615115 | تلفن : 88883350 | همراه 09126200930


  شعبه2: جمهوری- بین چهارراه دانشگاه و ابوریحان-پلاک 1120 - برج آهنگ -طبقه اول-واحد 24
  کد پستی : 1316783551 | تلفن : 66967381